2010-03-15 Tomasz Zwierzchoń ekspertem

Dwutygodnik dla branży turystycznej "Wiadomości Turystyczne" skorzystały z wiedzy i doświadczenia trzonu e-mage.

Tomasz podpowiadał czy warto mieć forum dyskusyjne na stronie swojego biura podróży.

Zapraszamy do pobrania artykułu.

Pliki