Projektowanie i tworzenie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych – nasza definicja celu

Tworzenie stron www, według naszego rozumienia, to umiejętność przekazania informacji.

Nasze witryny są przejrzyste. Elementy graficzne są oprawą, która uprzyjemnia przeglądanie serwisu. Efekty multimedialne czy animacje stosujemy z umiarem, by nie zakłócić odbioru wiadomości i niepotrzebnie rozpraszać uwagę odbiorcy. Na tym polega profesjonalne projektowanie stron internetowych, gdyż informacja w tym medium ma rolę nadrzędną.

Tworzenie stron internetowych – jak pracujemy

Projektowanie serwisów internetowych i ich budowę dzielimy na kilka etapów:

  • Planowanie – rozpoznanie założeń projektu, określenie budżetu projektu, wybór technologii

  • Krystalizacja - zdefiniowanie specyfikacji projektowej, precyzyjnie pokazującej zagadnienia projektu i sposoby realizacji.

  • Realizacja - stworzenie rzeczywistego produktu, z wykorzystaniem odpowiednich technologii

  • Wdrażanie – końcowe poprawki działającego produktu.

Każdemu etapowi towarzyszy analiza i testowanie. I tak w etapie planowania analizujemy poczynania konkurencji czy też poprzednie wersje stron. W pozostałych – skupiamy się na testowaniu i sprawdzaniu czy osiągnęliśmy zamierzone cele.

Forma, treść i technologia w projektach stron www

Umiejętne wyważenie formy, treści i technologii jest kluczem do sukcesu projektu. Żaden z elementów nie powinien dominować. Tak jak nawet najdoskonalsza technologia nie powinna nam przysłonić użyteczności strony, tak wyszukana grafika nie powinna przytłoczyć przekazywanej treści.

Dzięki umiejętnemu doborowi formy w naszych projektach stron internetowych podkreślamy znaczenie treści. Możemy też wpływać na odbiorcę – na jego zmysły i emocje.

Treść powinna być przejrzysta i czytelna. Czasami mniej znaczy więcej. Unikamy zbędnego natłoku myśli do przekazania. Ułatwiamy odbiorcy dotarcie do informacji.

Używane przez nas technologie nie ograniczają procesu tworzenia witryn. Są nośnikiem treści i formy idealnie je równoważącym.

Doświadczenie w budowaniu stron internetowych

Tworzenie stron www było naszą pasją od czasu pierwszych przeglądarek. Rozwijaliśmy się wraz z rozwojem Internetu jako środka komunikacji marketingowej. Dzięki temu mamy dogłębną wiedzę o możliwościach i sposobach budowy witryn. Pamiętamy także, że wiedza o projektowaniu ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe rozwiązania, technologie. Śledzimy je i stosujemy je tylko wtedy gdy gwarantują uzyskanie lepszego produktu, zadowolenie odbiorcy i klienta.