Dostępność stron internetowych - dlaczego jest ważna w naszej pracy

 

Dostępność stron internetowych (Web Accessibility) to tworzenie ich w taki sposób, aby treści w nich zawarte były dostępne i zrozumiałe dla jak największej ilości użytkowników. Szczególnie dla ludzi niepełnosprawnych. Inne osoby - internauci posiadający wolne łącza internetowe, osoby starsze, czy "chwilowo niepełnosprawne" (np. ze złamaną ręką) dzięki stronom dostępnym mogą skuteczniej korzytać z zawartych w nich treści. W szczególnośći zaś dostępność stara się zniwelować problemy z przeglądaniem stron przez osoby, które mają problemy ze wzrokim, słuchem, czy też zaburzenia fizyczne, poznawcze, czy neurologiczne. Należy pamiętać także o największym ślepcu internetu - wyszukiwarce Google.

Strony internetowe w Polsce bardzo rzadko są tworzone w sposób dostępny. Często bowiem projektanci i programiści skupiają sie na jednym zagadnieniu w projektowaniu stron, takim jak wygląd czy pozycjonowanie. Zapominają o innych, równie ważnych aspektach. Profesjonalne tworzenie stron internetowych, to nie tylko okraszona tekstami ładna grafika, mająca przyciągnąć uwagę intenautów. To też nietylko wysokie wypozycjonowanie się w wyszukiwarkach. Należy również pamiętać o użyteczności i dostępności stron.

Czy dostępność jest ważna? Odpowiedź na to pytanie jest prosta! W czasach kiedy internet staje się głównym źródłem informacji w dziedzinach takich jak: edukacja, praca, opieka medyczna, rekreacja, handel, polityka... najważniejszym zadaniem twórców stron internetowych jest danie wszystkim użytkownikom równych szans na odczytanie treści.

W naszej firmie zwracamy szczególną uwagę na dostępność stron internetowych. Oto kilka wybranych technik, które stosujemy, aby strony przez nas wykonane były jednakowo dostępne dla wszystkich intenautów:

  • Obrazki i animacje: używamy atrybutu "alt" aby opisać funkcje każdego elementu wizualnego;
  • Multimedia: dokładniee opisujemy pliki audio i video;
  • Linki: opisujemy każdy link, tak aby przeczytany bez konteksu był znaczącą informacją na temat strony do której kieruje (np: staramy się unikać linków typu "więcej", czy "zobacz");
  • Organizacja strony: używamy nagłówków i list. Przykładamy uwagę do spójności struktury; używamy stylów CSS do opisu wyglądu;
  • Grafika i wykresy: dokładnie je opisujemy;
  • Sktypty, aplety, pug-iny: stosujemy opisujący tekst alternatywny dla osób, które nie posiadają odpowiedniego oprogramowania, czy sprzętu;
  • Ramki: nie używamy ramek (nie zawsze są one obsługiwane przez przeglądarki);
  • Tabelki: używamy tylko w prezentacjah danych tabelarycznych. Nigdy w pozycjonowaniu elementów na stronie;
  • Testy: zawsze testujemy nasze strony profesjonalnymi narzędziami sprawdzającymi, aby upewnić się, że strony spełniają światowe standardy.