Użyteczność stron internetowych - jak do niej podchodzimy

Użyteczność stron internetowych jest miarą jakości doświadczeń użytkownika z odwiedzin danej witryny. Jest kombinacją różnych czynników, na które składają się:

  • Łatwość "nauczenia się" interfejsu - jak szybko użytkownik, który nie widział wcześniej witryny może wykonać w niej podstawowe zadania,
  • Efektywność użytkowania - jak szybko zaawansowany (znający dobrze interfejs) użytkownik może wykonać zadanie,
  • Łatwa zapamiętywalność - jeżeli użytkownik odwiedzał wczesniej witrynę, to czy zapamiętał ją na tyle dobrze, aby wykonać efektywnie dane zadanie,
  • Częstotliwość błędów - jak często użytkownicy popełniają błędy i jaki jest czas ich poprawienia,
  • Satysfakcja użytkownika - jak bardzo podoba się witryna danemu użytkownikowi.

W Polsce ten termin użyteczność stron internetowych jest jeszcze mało popularny o czym świadczy choćby wynik wyszukiwania frazy "użyteczność stron" (w cudzysłowie) w Google - około 300 wyników!.

Czy zatem użyteczność stron jest ważna? Badania pokazują, że około 60% poszukiwań informacji w witrynach kończy się niepowodzeniem, a to z kolei prowadzi do zmniejszonej produktywności, zwiększonej frustracji internauty, straty pieniędzy (około 50% strat, ponieważ internauta nie odnalazł produktu, którego szukał), czy szansy na ponowne odwiedziny (40% użytkowników nigdy więcej nie powraca z powodu negatywnego pierwszego wrażenia) oraz straty czasu ze strony użytkownika. Użyteczność stron pozwala zmienić te statystyki na korzyść naszej witryny!

Światowy specjalista, guru projektowania stron internetowych Jakob Nielsen wyjaśnia:
Badania pokazują, że w zachowaniu internautów jest bardzo mała tolerancja na wolno otwierające się, czy nieczytelne strony. Ludzie nie lubią czekać i na pewno nie lubią się uczyć jak obsługiwać stronę internetową. Nie isnieją kursy, czy instrukcja obsługi strony. Użytkownik powinien być w stanie zrozumieć sposób funkcjonowania strony natychmiast po pierwszym jej wyświetleniu - najpóżniej po kilku sekundach.

W e-mage, podczas tworzenia danego serwisu, zawsze zwracamy uwagę na jego użyteczność. Kierujemy się prostotą, ułatwiamy nawigację i skracamy czas ładowania do minimum.