FAQ (często zadawane pytania)

Treść

 • Jakimi rodzajami treści można zarządzać?
  Scena+ umożliwia zarządzanie różnymi rodzajami treści, min.: artykułami, aktualnościami, produktami. Scena+ pozwala na tworzenie dodatkowych rodzajów obiektów oraz na integrację z zewnętrznymi źródłami informacji.

 • Czy można wykorzystać tę samą treść na kilku stronach serwisu WWW?
  Tak. Można wykorzystać tę samą treść. Dodatkowo w zależności od miejsca w serwisie może być ona przedstawiona w różnych szablonach graficznych.

Moduł edycyjny

 • Czy do obsługi modułu edycyjnego wystarczy znajomość dowolnego edytora tekstu czy też potrzebna jest wiedza techniczna o HTML?
  Wystarczy znajomość dowolnego edytora tekstu (OO Write, Microsoft Word itp.). Poświęciliśmy dużo czasu aby obsługa naszego systemu była intuicyjna i nie wymagała od użytkownika technicznej wiedzy. Większość naszych użytkowników nigdy nie używała dokumentacji!

 • Czy moduł edycji zawartości posiada wbudowany edytor WYSIWIG?
  Tak. scena+ posiada wbudowany edytor WYSIWIG, działający
  w Internet Explorerze jak i Mozilli.

 • Czy scena+ generuje zawartość zgodną ze standardem HTML?
  Tak. scena+ generuje zawartość zgodną z HTML oraz XHTML.

 • Czy moduł edycji zawartości działa na platformie *nix?
  Tak, pod warunkiem używania Mozilli w wersji przynajmniej 1.4.

Struktura serwisu

 • Czy CMS scena+ pozwala by nawigacja strony WWW odbywała się za pomocą dynamicznego menu?
  Tak, scena+ standardowo wyposażona jest w moduły pozwalające budować dynamiczne menu, drzewa zawartości czy też mapę serwisu.

 • Czy strona lub ich grupa może zostać przeniesiona w inne miejsce w hierarchii serwisu?
  Tak, oczywiście. Strona czy też grupa stron może zostać przeniesiona w inne miejsce witryny. Można także wykonać kopię stron czy też umieścić tę samą zawartość.

Wyszukiwarka

 • Czy system zarządzania treścią scena+ posiada wyszukiwarkę?
  Tak, scena+ posiada wbudowaną wyszukiwarkę pełnotekstową.

Dostęp do systemu

 • Czy CMS wymaga specjalnego oprogramowania do zarządzania treścią serwisu?
  Nie. Jedynym wymaganiem jest posiadanie przeglądarki internetowej. W przypadku chęci użytkowania modułu edycyjnego WYSIWIG powinna być to przeglądarka Internet Explorer (wersja minimum 5.5) lub Mozilla (wersja minimum 1.4) i jej pochodne.

 • Jakie przeglądarki internetowe są wspierane?
  Wymagania co do przeglądarki użytkownika końcowego (internauty) zależą od szablonów, w których wyświetlana jest zawartość serwisu. Tworzymy strony dostępne dla przeglądarek zgodnych ze standardem HTML/XHTML.
  Moduł administracyjny polecamy obsługiwać w przeglądarkach: Internet Explorer 5.5+, Mozilla 1.4+, FifeFox 0.9+.

 • Czy jest możliwy zdalny dostęp do modułu administracyjnego?
  Tak. Potrzebne jest jedynie standardowe połączenie HTTP lub HTTPS.

Użytkownicy i uprawnienia

 • Czy można utworzyć użytkowników z różnym rodzajem uprawnień?
  Tak. Model uprawnień sceny+ pozwala na tworzenie wielu użytkowników z różnymi prawami dostępu. CMS posiada predefiniowane grupy użytkowników oraz pozwala na pełną edycję uprawnień.

 • Czy można tworzyć grupy użytkowników?
  Tak użytkownicy w scenie+ zawsze należą do grup.

 • Czy dostęp do tworzenia / modyfikacji / kasowania stron w różnych częściach witryny może zależeć od uprawnień?
  Tak, oczywiście. scena+ pozwala na tworzenie uprawnień zależnych od hierarchii serwisu, np. dział handlowy może mieć dostęp do części strony WWW związanej z produktami czy usługami i nigdzie więcej.

Kontrola wersji

 • Czy scena+ zapisuje poprzednie wersje stron?
  Tak, scena+ zapisuje automatycznie poprzednie wersje obiektów.

 • Czy liczba zapisanych wersji jest w jakikolwiek sposób ograniczona?
  Nie, jedynym ograniczeniem jest pojemność bazy danych.

 • Czy wersjonowane są inne elementy niż tekst (obrazki, pliki)? 
  Tak. Wraz z wersją obiektu zapisywane są wszystkie jego atrybuty, więc także mogą to być obrazki i pliki.

Grafika i Multimedia

 • Czy wgrane obrazki mogą być edytowane lub czy można zmieniać ich wielkość bez używania programu graficznego?
  Nie, obrazki przechowywane są tak jakie zostały wczytane. Zmiany należy dokonywać w programach graficznych.

 • Czy CMS scena+ umożliwia zmianę zawartości we Flashu?
  Tak. Scena+ pozwala na eksport danych w formacie XML, który jest dobrze rozumiany przez Flash. Tworząc aplikację Flash można odwoływać się do dynamicznych danych dostarczanych przez scenę+.

Serwer

 • Jakie są wymagania sceny+ co do serwera, platformy, bazy danych...?
  System zarządzania treścią scena+ będzie działał na każdej platformie, na której są dostępne: Apache, PHP 4.3+, relacyjna baza danych i Ion Cube Loader.
  Możliwe jest użycie między innym baz danych: mySQL, PostgereSQL, MS SQL czy Oracle.

 • Czy scena+ jest kompatybilny z systemem używanym w mojej firmie?
  Będzie działał jeżeli spełni wymagania przedstawione w poprzednim punkcie.

 • Czy CMS scena+ posiada wbudowany system cache, powodujący wzrost wydajności?
  Scena+ posiada wbudowane mechanizmy cache'ujące powodujące wzrost wydajności. Dzięki nim unika się zbędnego parsowania szablonu.
  Możliwe jest także użycie dodatkowych modułów cache'ujących dostępnych dla PHP lub zewnętrznego serwera cache.

Przyszłość

 • Czy licencja na system zarządzania treścią scena+ zawiera w sobie aktualizacje? Czy zawiera aktualizacje do następnych wersji produktu?
  Licencja sceny+ zawiera możliwość aktualizacji w ramach tej samej linii produktowej. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia wsparcia o następne wersje produktu.

 • Jakie są przyszłe plany dotyczące rozwoju systemu? Czy CMS scena+ będzie miała funkcjonalność xyz?
  e-mage dokłada starań aby nasz system spełniał wymagania klientów. Nowa funkcjonalność jest stopniowo dodawana wraz z rozwojem wymagań. O planach rozwoju będziemy Państwa informować na naszych stronach.