Serwis Relacji Inwestorskich

Czy Serwis Relacji Inwestorskich jest potrzebny?

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich mówią, że dobrze wykonany  - jest wręcz konieczny!

  • 69% ankietowanych uważa, że Relacje Inwestorskie mają znaczenie przy wycenie giełdowej spółki,
  • 83% badanych twierdzi, że jakość Relacji Inwestorskich wpływa na decyzje inwestycyjne i na horyzont inwestowania,
  • 96% inwestorów korzysta z elektronicznych źródeł informacji : stron internetowych i newsletterów.

Źródło: Relacje inwestorskie w Polsce - wyniki ankiety przeprowadzonej przez PIRI 


Standard GPW

Giełda Papierów Wartościowych opracowała Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich w ramach Programu Wspierania Płynności. Jest on rekomendowany wszystkim spółkom, które są notowane na GPW.


Pomożemy Waszej Spółce

E-mage oferuje pomoc przy wdrażaniu i aktualizacji Serwisów Relacji Inwestorskich.

  • Tworzymy rozwiązania szyte na miarę - dopasowane do potrzeb spółki jak najlepszy garnitur,
  • Indywidualnie dobieramy sposoby dotarcia do inwestorów, w zależności od ich potrzeb,
  • Całość uzupełniamy Systemem Zarządzania Treścią opakowanym w atrakcyjną szatę graficzną.