Aplikacja internetowa - Informator Obywatelski

Aplikacja internetowa - Informator Obywatelski

Celem projektu było zbudowanie prostego w obsłudze systemu informacyjnego dla Biur, będących członkami Związku Biur Porad Obywatelskich.

Nacisk został położony na intuicyjną nawigację (w postaci drzewka zagadnień) i wygodną edycję zawartości. Projekt zrealizowany został na nowej wersji systemu CMS Scena 2.0. 

Informator zawiera opracowania dotyczące najważniejszych zagadnień w których Biura Porad Obywatelskich udzielają porad. Każde zagadnienie może być uzupełnione o wzory pism czy wniosków.